Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Vyhlášky

Vyhlášky a zákony

Sbírka právních předpisů

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č.2 2016 o nočním klidu.doc 03.12.2016 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 školské obvody-Chotěvice.docx o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) 02.03.2016 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

01.01.2022

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01.01.2022

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

01.01.2020

OZV obce Chotěvice č. 1/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2000 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny

01.01.2005

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech