Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Spolky a sdružení > TJ Sokol Chotěvice

 TJ SOKOL Chotěvice

TJ SOKOL

TJ SOKOL Vás zde na obecních webovkách informuje o dění kolem fotbalu, ale i něco ze zákulisí .

Vedmoch Michal, předseda TJ Sokol Chotěvice

FOTO z Chotěvické pouti 2018 (klikni na obrázek) 

FOTO z Chotěvické pouti 2018

FOTO z Chotěvické pouti 2017 (klikni na obrázek)

FOTO z Chotěvické pouti 2018

Tabulka zápasů + výsledky rok 2016/2017

Klikni na obrázek

Tabulka zápasů + výsledky rok 2016/2017 

Historie fotbalu 1945 – 1947

Přestože v Chotěvicích fotbalové hřiště nebylo, začali se fotbaloví nadšenci scházet hned v roce 1945. A protože se u budovy č. 275 (dnešní obecní úřad) nabízel velký volný rostor, hráli fotbal zde. Brzy jim tehdejší národní výbor přidělil pozemek, dnešní fotbalové hřiště, který bylo nutné však upravit. Fotbaloví nadšenci se pustili hned obětavě do práce. Bratři Hejní zorali vyvýšená místa, ostatní rozváželi zoranou zeminu do dolíků, rovnali, uválcovali. oseli. A měli hřiště jaksepatří. Hřiště sami udržovali, v létě sekali kosami. (V zimě vyhrnuli sníh, potřebnou plochu stříkali a mohli hrát hokej.) Zpočátku se hrály pouze zápasy přátelské, asi od roku 1947 mistrovské.

Rodinný domek (dnes čp. 255) sloužil jako kabiny, ale potože byl velmi malý, postavili si fotbalisté sami v roce 1946-47 kabiny nové, dřevěné. Stály přibližně na stejném místě jako dnešní.

Hned zpočátku zde hrála dvě mužstva. Mužstvo A – hráči mladší, méně zkušení, ale registrovaní již zde. Mužstvo B tvořili hřáči zkušenější, ale registrovaní ve svých původních bydlištích. Mohli hrát jen zápasy přátelské.

Mužstvo A začalo již v roce 1946 hrát mistrovská utkání. První hráči v tomto mužstvu byli:

Josef a Václav Hejní, Jaroslav Čáslavský, Josef Kvapil, Josef Stryal, Jaroslav Višňák, Jaroslav Suchánek, Vlastimil Láša, Josef Langer, Bedřich Menc, Fiala z Hostinného, brankáři Zdeněk Vepřek, František Štilec, Bönisch z Čermné a další.

V mužstvu B hráli Josef Horáček, Miroslav Šotola, Václav Čáslavský, Vávra a další.

Fotbal hráli nejen muži, ale vznikly i dva oddíly žáků, jejich trenérem byl Vlastimil Láša.

Čelní funkcionáři – obětavci a nadšenci: Jaroslav Čáslavský (předseda, vedl podrobnou kroniku – ztracena), Josef Holzhauser, senior (zdravotník). Podle potřeby pomáhali další, např. M. Odvárka, Josef Hájek.

Dne 1. července 2006 TJ Sokol oslavila 60. výročí fotbalu. Akce se zúčastnil i zástupce ČMFS pan Blažej, starosta obce p. J. Davidík. Hlavními organizátory byly: David Peterka, Jana Vepřeková, Stanislav Hanovský, Martin Odvárka a další členové Sokola Chotěvice.

Během oslav byli oceněni žijící zasloužilí členové TJ SOKOL Chotěvice: Vlastimil Láša, Luboš Balcar, Ludvík Bajer, Josef Stryal, Hana Sedláková (Bajerová) a Miroslav Janeček.

Oslavy se uskutečnily díky podpoře obcí Chotěvice, Čermná u Vrchlabí, pivovaru Krakonoš Trutnov a Imperialu logistic Jičín.

Historie hokeje

Chotěvičtí hokejoví nadšenci začali hrát v r. 1951 – hráli tzv. rybníkářský hokej, hráli přátelské zápasy jen na cizích  hřištích, Ch. kluziště neměly. Jízdné i výstroj si platil každý hráč z vlastních peněz. Kádr počátečního hokejového oddílu tvořil Vratislav Dvořák, Vlastimil Láša st., Miroslav Skořepa, Miroslav Šotola.

Na zbudování kluziště se nabízelo několik ne vždy vhodných  pozemků. Nakonec pozemek na kluziště daroval pan Miroslav Horák z čp. 95. Zemědělké družstvo darovalo boudu, ve které skladovalo umělá hnojiva. Hokejisté starou dřevěnou boudu zbořili a na jejich základech postavili zděné kabiny. Bylo zde odpracováno 1065 brigádnických hodin, pracovali nejen hokejisté.

Na stříkání kluziště se používaly vyřazené požárnické hadice, kde nestačily, nastavovaly se starými okapovými žlábky. Když se jednou pod tlakem pilníkovských diváků probořilo hrazení, na žádost hokejistů pomohl okresní výbor tělovýchovy a hokejisté dostali 6.500 koru, za které díky panu Václavu Valentovi (chotěvický občan, zaměstnanec Pily Hostinné) bylo nakoupeno řezivo na velkoobchodní cenu a zbylo i na nové dresy, hadice, čerpadlo.

Miroslav Janeček a Bruno Scharm zkonstruovali hodiny pro el. časomíru, a to jedny na celkový čas, dvoje menší na měření trestných minut, které ovládal rozhodčí z trestné lavice. Hodiny mohli dobře sledovat diváci, ale i hráči. Takové hodiny neměli např. ani ve Dvoře Králové n. L. Oba pánové zkonstruovali majákové zařízení na uznávání branek. Kluziště bylo navíc vybaveno rozhlasovým zařízením.

V roce 1957 vznikl oficiální hokejový oddíl Sokola Chotěvice. Dne 4. prosince 1957 se konala ustavující schůze. Vedoucím oddílu a kapitánem byl zvolen Vratislav Dvořák, zástupcem kapitána Jaroslav Kubrt, hrajícím trenérem Miroslav Janeček, rozhodčími byli Václav Janeček (nebruslící), Ota Sýkora, Antonín Mečíř ml. O občerstvení hráčů a diváků se staraly Marie Horáková st., Dana Dvořáková, Květa Janečková (Olivová).

Opory mužstva po stránce herní:

Luboš Balcar, Milan Čáslavský, Vratislav Dvořák, Václav Hejný ml., Jaroslav Holzhauser, Jiří Horák, Miroslav Janeček, Milan Jánošík, Jan Janota, Vítězslav Kněžourek, Jaroslav Kubrt, František Langner, Vlastimil Láša ml., Miroslav Machata, Jiří Mečíř, Karel Mládek, Václav Najbrt, Zdeněk Říha, Bruno Scharm, František Šanda.

Do roku 1957 není v kronice o SOKOLu zmínka.

V roce 1980 byla v akci “Z” zahájena výstavba sportovního areálu, v r. 1983 bylo na nově vybudovaném hřišti sehráno 15 přátelských utkání. Pro děti zde vznikl dětský koutek s houpačkami a kolotočem.

V r. 1992 byl ustaven Fotbalový klub s 50 členy. Klub si zvolil za své barvy zelenou, bílou a červenou. K chotěvickým fotbalistům se přidali muži a dorostenci z Čermné.

Mezi hlavní sponzory patří Obecní úřad Chotěvice, OÚ  Čermná, Krkonošské papírny Hostinné.

V r. 1994 se stal fotbalový turnaj mužů I. ročníkem memoriálu Karla Mládka. Karel Mládek byl od r. 1945 občanem Chotěvic, byl vždy nadšeným sportovcem – hrál fotbal i hokej, pomáhal s budováním sportovišť, až do své smrti byl pravidelným finančním přispěvatelem. I.ročníku  memoriálu se zúčastnilo 5 mužstev, a to: SOKOL Vítězná, Pivovar Trutnov, SOKOL Prosečné, KRPACO Hostinné a SOKOL Chotěvice + Čermná. Na prvním místě skončila Vítězná, naši muži se umístili na 5. místě. V r. 1997 se memoriálu účastnilo 8 družstev. V sezoně 1999-2000 se konal 8. ročník Memoriálu K. Mládka, už potřetí po sobě vyhrál Pivovar Trutnov, získal tedy putovní pohár natrvalo.

Na jaře 2000 bylo zrušeno mužstvo dorostenců pro nízkou základnu a nezájem o trénování této věkové kategorie, žáci sestupují zpět do okresní soutěže, muži se umístili na 14. místě ve IV. třídě.

V roce 2004 bylo v prostoru kabin na fotbal. hřišti vybudováno sociální zařízení pro veřejnost, dále byly přebudovány šatny a hlavně umývárny a WC pro sportovce. Byla provedena celková rekonstrukce ústředního topení vč. nového kotle. Dále byly rekonstruovány dle požadavků hygieny prostory pro občerstvení a prostor klubovny TJ SOKOL. Celkem bylo investováno obecním úřadem cca 400 tis. korun.

V září t.r. bylo založeno a přihlášeno družstvo žen, hrálo 3. ligu

Předsedové: Blažek Oldřich ml.(1978), Dittrich Ladislav (1983), Švejdar (1986), David Peterka (1997), Pavel Vedmoch (     ), Miroslav Šimanovský (2004), Jana Vepřeková (2007).

(Na konci roku 2007 odstupuje p. Odvárka Martin a Peterka David, do čela je jmenována J. Vepřeková – nevím, kdo z nich byl předseda, jiná zmínka o nich ve vedení TJ není).

Trenéři: Ludvík Bajer, p. Mrkvička, František Zajíček, Petr Karásek, Roman Šmejkal, Rudolf Löbl ml., Jaroslav Janků z Hostinného  – kroužek ml. fotbalistů

Gymnastika: pí. Ryšavá

Jazzgymnastika: pí. Mrkvičková

Dne 2.3.2013 proběhla  v obecní hospodě členská schůze za přítomností členů fotbalového oddílu TJ Sokol Chotěvice. Kde odstoupilo vedeni, které bylo v tomto složení
Předseda: Vepřeková Jana
Zástupce: Blažek Lukáš
Čenové: Vedmoch Michal, Dadok Martin, Jandurová Eliška

Členové Sokolu si zvolili nové vedení
Předseda: Vedmoch Michal
Zástupce: Blažek Lukáš
Členové: Odvarka Martin, Kobos Matěj, Rolfová Kristína

 

Něco z archívu

Něco z archívu

Něco z archívu

Něco z archívu

Něco z archívu

Něco z archívu

Foto z Chotěvické pouti 2015

Klikni na obrázek

Foto z Chotěvické pouti 2015