Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Chotěvice

2. Důvod a způsob založení

Obec Chotěvice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní spojení

  Obec Chotěvice
  Chotěvice 275
  543 76 Chotěvice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Chotěvice
Chotěvice 275
543 76 Chotěvice

 • 4.3 Úřední hodiny

Pondělí 08:00 - 11:00 hodin, 11:30 - 17:00 hodin
Středa 08:00 - 11:00 hodin, 11:30 - 14:00 hodin

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 5224601/0100 KB Trutnov, místní poplatky, nájmy

Číslo účtu: 86-0290287/0100 KB Trutnov, hospodářská činnost obce

6. IČO

00277924

7. DIČ

CZ00277924, obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ,20212022 


Další informace:

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: