Chotěvice Chotěvice
Drobečková navigace

Úvod > ZŠ a MŠ Chotěvice

ZŠ a MŠ Chotěvice


 

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Chotěvice

Ředitel ZŠ + MŠ: Mgr. František Šubert,

543 76 Chotěvice 74, okres Trutnov,

tel. 733 644 050 /ZŠ /, tel. 733 644 051 /MŠ/

E-mail: zs.chotevice@quick.cz , 

Štítky:
  • 2020

Informace k zahájení školního roku 2020 v Chotěvicích

Datum konání: 18. 8. 2020

Více

Publikováno 18. 8. 2020 19:43

Čestné prohlášení docházka

Datum konání: 18. 5. 2020

Více

Publikováno 18. 5. 2020 19:32

Podmínky obnovení výuky ve škole

Datum konání: 18. 5. 2020

Více

Publikováno 18. 5. 2020 19:31

Otevření MŠ Chotěvice

Datum konání: 18. 5. 2020

Více

Publikováno 18. 5. 2020 19:27

Ochrana zdraví ZŠ

Datum konání: 18. 5. 2020

Více

Publikováno 18. 5. 2020 19:26

Ochrana zdraví MŠ

Datum konání: 18. 5. 2020

Více

Publikováno 18. 5. 2020 19:22

Žádost o odklad školní docházky

Datum konání: 1. 9. 2020

Více

Publikováno 12. 5. 2020 10:40

Žádost o přijetí/přestup dítěte k základnímu vzdělávání

Datum konání: 1. 9. 2020

Více

Publikováno 12. 5. 2020 10:39

Nové okolnostmi zápisu dětí do MŠ

Datum konání: 31. 8. 2020

Více

Publikováno 12. 5. 2020 9:43

Oznámení o uzavření MŠ Chotěvice

Datum konání: 17. 3. 2020

Více

Publikováno 12. 5. 2020 9:36


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
opatření zš.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.5.20 mš.jpg

6.4.20 zš.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

gdpr zš.JPG

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EU škola.JPG

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hymna Chotěvice

Žáci ZŠ Chotěvice ve svém vystoupení zazpívali na Vítání občánků dne 15.12.2012 Hymnu Chotěvic, která poprvé zazněla na oslavách 650 let (video) vzniku obce dne 30.6.2012. 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výroční zpráva ZŠ a MŠ

2016 - 2017

 

Výroční zpráva ZŠ a MŠ  

2015 - 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1.12.2015 dochází ke změně telefonních čísel:

 

Základní škola:               733 644 050

 

Mateřská škola:              733 644 051

 

Školní jídelna:                733 644 052

 

Školní družina:               733 644 053

 

Ředitel školy:                776 270 817 (beze změny)

 

Stávající pevné linky v Mateřské škole (499 447 151

a v Základní škole (499 447 160) budou v provozu do 30.11.2012.

 

V Chotěvicích 9.11.2015                                                     Mgr. František Šubert, ředitel školy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotogalerie ZŠ a MŠ ZDE! a ZDE!

 

Další foto naleznete ve fotogalerii obce

ZDE!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Špičkové vybavení a mimořádné aktivity ZŠ a MŠ Chotěvice

Jednou z podmínek modernizace výuky je beze sporu technické vybavení školy. V rámci celostátní akce Internet do škol (2002) byla naše škola vybavena počítačovou třídou se čtyřmi počítači, ale od té doby další počítače s internetovým připojením přibyly do každé třídy. To vše přispělo k rozšíření možností individuální práce se žáky, ale stále to ještě nebyl markantní kvalitativní zásah do celkového procesu výuky a práce s celou třídou. Rozhodli jsme se proto rozšířit možnosti využití výukových programů a dalších audiovizuálních materiálů zakoupením a instalací patřičné audiovizuální techniky do každé třídy. Jako jediná škola v okolí máme tak v každé třídě dataprojektor, který umožňuje velkoplošné promítání veškeré počítačové grafiky (výukových programů, kancelářských aplikací), jakož i promítání veškerých dalších obrazových výstupů z mikrověží (DVD, VHS, CD), a to vše s kvalitním prostorovým ozvučením. Věříme, že používání výše uvedeného vybavení přispěje nejen ke značnému zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu ve škole, ale také k zatraktivnění výuky pro žáky a zpříjemnění práce pro vyučující.V rámci svého vzdělávacího programu si každá škola může stanovit priority, kterými se snaží obohatit a rozšířit Rámcový vzdělávací program.Naše škola věnuje zvýšenou pozornost vyučování cizího jazyka, a proto organizujeme vyučování angličtiny již odpředškolního věku, s návazností v 1. třídě a dále formou povinného předmětu od 2. třídy.Jako další prioritou pak je rozvíjení individuálních schopností dětí. Na škole proto funguje velmi kvalitní hudební kroužek, který příležitostně veřejně vystupuje i v okolních obcích, a k rozvíjení praktických dovedností pak přispívá kroužek pro šikovné ruce, jenž kromě jiného využívá také keramickou vypalovací pec, kterou škola vlastní.Letní prázdniny již tradičně zahajujeme školním táborem, který bývá, díky sponzorům, finančně velmi výhodný a pro děti obsahově velmi zajímavý.Stranou nezůstává ani další důležitá služba, kterou škola poskytuje, a tou je školní stravování. I to podléhá modernizaci. Je nutné dodržovat stále přísnější hygienické normy, zásady zdravé výživya přitom se cenou potravin vejít do určité finanční normy. Tomu všemu by měl napomáhat nově zakoupený konvektomat Retigo Blue Vision, což je všestranné gastronomické zařízení, který by měl zároveň usnadnit práci kuchařek školní jídelny.

Mgr. František Šubert, ředitel školy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozloučení s panem Farským

Rozloučení s panem Farským

Z vystoupení dne 5. června 2010 (Ivo Farský zcela vpravo s kytarou)

Psal se rok 2006, kdy se pan Ivo Farský s obrovským elánem a nadšením chopil příležitosti a na Základní škole v Chotěvicích začal rozdávat lásku k hudbě, a to díky hudebnímu kroužku, ve kterém vedl žáky k mimořádným hudebním výkonům svou profesionalitou, pracovitostí a obětavostí.

Vystoupení hudebního kroužku v Chotěvicích, Hostinném, Čermné či v Pilníkově rozdávalo radost posluchačům, vzbuzovalo obdiv a šířilo dobré jméno naší školy.

Naděje na pokračování těchto úspěchů však skončila, a to s náhlým odchodem pana Farského, který nás navždy opustil dne 30. 7. 2011.

S velikým uznáním se klaníme jeho památce.

Ředitelství ZŠ a MŠ Chotěvice

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Náš školní hudební kroužek měl tu možnost, jako první vystoupit při slavnostním otevření společenského sálu dne 5. června 2010 v rámci Dětského dne.

Slavnostní zahájení provozu společenského sálu

Video z této akce najdete ZDE! 

O rekonstrukci sálu bývalého kina se dozvíte ZDE!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Organizační řád ZŠ a MŠ Chotěvice

Řád školy

Řád školní jídelny ZŠ 2012

Řád školní jídelny MŠ 2012

Řád Školní družiny

Směrnice úplata v MŠ Chotěvice