Chotěvice Chotěvice
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony 

Znak obceMístní vyhlášky

Zde se nachází přehled všech obecně závazných vyhlášek a nařízení obce. Pokud tak stanoví zákon, lze obecně závaznou vyhláškou, vydanou zastupitelstvem v mezích jeho samostatné působnosti ukládat povinnosti fyzickým a právnickým osobám.

Obecně závazné vyhlášky musí být v souladu se zákony a právními předpisy vydanými vládou a ústředními správními orgány.

Právní předpisy obce nabývají účinnosti dnem uvedeným v právním předpisu obce a pokud účinnost tímto způsobem stanovena není, pak nastává 15. den po jeho vyhlášení.

Veškeré vyhlášky a nařízení jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.

Vnitřní předpisy (směrnice, řády)

Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole

Směrnice o oběhu účetních dokladů

Směrnice o inventarizaci

Směrnice o vedení, účtování a odepisování majetku, operativní evidence

Směrnice - Aktuální účtový rozvrh

Směrnice - Harmonogram účetních závěrek a roční uzávěrky

Směrnice k archivaci, spisový a skartační řád

Směrnice k hospodářské činnosti

Směrnice pro časové rozlišení

Směrnice . opravné položky k pohledávkám

Řád veřejného pohřebiště

Jednání zastupitelstva:

Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná. Zastupitelé se schází dle potřeby nejméně jedenkrát za tři měsíce. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů, přičemž k platnosti usnesení je rovněž potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů.

Pravomoce obecního zastupitelstva jsou vymezeny zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Bytové hospodářství:

Obec má ve svém vlastnictví čtyři bytové domy:

čp. 155 - 4 byty

čp. 256 - 4 byty

čp. 264 - 5 bytů

čp. 275 - 7 bytů

Obec nevede pořadník na případně uvolněné byty!

Informaci o volném bytu obec zveřejňuje na své Úřední desce s popisem jeho velkosti a termínem podání žádostí pro zájemce.

Tiskopis: Žádost o pronájem bytu - ke stažení ZDE!

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 2 2016.pdf předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení vyjímečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena na dobu kratší nebo žádnou než stanoví zákon 03.12.2016 
Obecně závazná vyhláška č. 1 2016.pdf o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) 02.03.2016 

Obecně závazná vyhláška č. 1 2015.pdf o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chotěvice

10.07.2015 

Obecně závazná vyhláška č.1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

01.01.2013

Obecně závazná vyhláška č.2/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

01.01.2011

Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místním poplatku ze psů

01.01.2011

Obecně závazná vyhláška obce Chotěvice č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

01.01.2009

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Chotěvice č. 2/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, využívání a odstraňování komunálního odpadu

01.01.2005

OZV obce Chotěvice č. 2/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

01.01.2005

OZV obce Chotěvice č. 1/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2000 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny

01.01.2005

OZV obce Chotěvice č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

01.01.2004

OZV obce Chotěvice č. 1/2003 o místním poplatku ze psů

01.01.2004

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

 

23. 9. Berta

Zítra: Jaromír

Více aktualit ZDE! 

Obecní restaurace Chotěvice

Logo OH.jpg

650 let obce Chotěvice video

bilboard.JPG

Hledáte práci


Krkonoše

http://www.krkonose.eu/cs

Vyhledávání GOOGLE

http://www.google.cz/

Czech Point

Konec běhání po úřadech....

http://www.czechpoint.cz/web/index.php

Volby do zastupitelsteva obce Chotěvice 2018

http://www.chotevice.cz/index.php?nid=5569&lid=cs&oid=2078723

Turistický portál

http://www.kralovehradeckyregion.cz/

Tipy na výlet

http://www.chotevice.cz/index.php?nid=5569&lid=cs&oid=2547788

Čistá obec, čisté město, čistý kraj

http://www.cistykraj.cz/

Jízdní řády

http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/

Mobilní veterinární služba

http://www.veterina-pilnikov.cz/

Ztratil se vám váš domácí mazlíček?

http://www.psidetektiv.cz/

http://www.ziveobce.cz/chotevice_c579319

Webmaster přihlášení

antee logo.png

Návštěvnost stránek

319340