Provozování vodovodu a kanalizace 

Obec Chotěvice je vlastníkem a provozovatelem vodovodu, který zásobuje domácnosti a provozovny v Chotěvicích pitnou vodou. Zdroj pitné vody je z vlastního vrtu.

Součástí vodovodní sítě jsou  dva vodojemy o objemu 250 m3 a 50 m3.

Celková délka vodovodního řádu činí 16 km.

V případě havárie, či velké poruchy odebírá obec vodu od Městce Pilníkov.

 

Obec Chotěvice je také vlastníkem a provozovatelem kanalizace, která odvádí odpadní vody, vzniklé nakládáním s dodávanou vodou. Kanalizační sít je zbudována

v délce 13,5 km a 4,6 km přípojkami se sedmi přečerpávacími stanicemi.

Veškeré odpadní vody jsou odváděny na ČOV města Hostinné.

 

 

Údaje o provozovateli a fakturační údaje:

Obec Chotěvice

IČ 00277924, DIČ CZ00277924

Chotěvice 275, 543 76 Chotěvice

Č. ú. 86-0299180287/0100 KB Trutnov

VS: číslo popisné nebo IČ

 

Kontaktní osoba:

Miroslav Baše

tel.: 603 558 847

opravy hlavního řádu a přípojek, výměny vodoměrů, nová připojení

 

Obchodní podmínky, připojování, smlouvy:

Obchodní podmínky

Smlouva o dodávce vody a o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o dodávce vody

Kanalizační řád - mapový podklad

Kanalizační řád - textová část

Provozní řád vodovodu

 

Schválení vodovodního řádu

Schválení kanalizačního řádu obce

Rozhodnutí - provozování vodovodu a kanalizace

Reklamační řád

 

Cena a služby:

Vodné pro rok 2017 činí 27,- Kč/m3 včetně DPH

Stočné pro rok 2017 činí 46,- Kč/m3 včetně DPH

Vodné pro rok 2018 činí  27,- Kč/m3 včetně DPH

Stočné pro rok 2018 činí 48,- Kč/m3 včetně DPH

Vodné pro rok 2019 činí 29,- Kč/m3 včetně DPH

Stočné pro rok 2019 činí 50,- Kč/m3 včetně DPH

Vodné pro rok 2020 činí 29,- Kč/m3 včetně DPH

Stočné pro rok 2020 činí 52,- Kč/m3 včetně DPH

Vodné pro rok 2021 činí 29,- Kč/m3 včetně DPH

Stočné pro rok 2021 činí 54,- Kč/m3 včetně DPH

 

Rozbor vody a odpadní vody:

 

Vyučtování cen vodného a stočného za rok 2016

 

Porovnání cen vodného a stočného za rok 2017

 

Rozbor vody 27.1.2017

 

Rozbor vody 12.10.2017

 

Rozbor vody 3.8.2018

 

Rozbor vody 20.9.2018

 

Rozbor vody 24.2.2020

 

Rozbor vody 9.3.2020

 

Rozbor vody 22.2.2021

Rozbor vody 23.8.2021