Veřejné zakázky

Archiv
Nebyly nalezeny žádné zakázky.

Obec Chotěvice zaregistrovala svůj tzv. profil zadavatele na internetovém portálu https://veza.cz/Contracts.aspx/1004, kde jsou zveřejněny veřejné zakázky obce Chotěvice.

Zveřejnění profilu zadavatele oznámila ve Věstníku veřejných zakázek http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/378411 dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dne 24.12.2012.

Veřejné zakázky nepodléhající zveřejnění na profilu zadavatele

Výzva k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu Výzva kanalizační přípojky

Smlouva s vítězem na zhotovení kanalizačních přípojek Smlouva o dílo

Žádost o prodloužení termínu splnění kanalizace Porr Porr žádost o prodloužení.pdf

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.7/573/2015 prodloužení termínu kanalizační přípojky OBIS dodatek.pdf

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo prodloužení termínu plnění kanalizace Porr dodatek Porr.pdf

Dodatek č.1 ke smlouvě o výkonu TD prodloužení termínu kanalizace Ingeniring Ingeniring dodatek.pdf