Vítání občánků 2014

Baby.gif

 

Foto je DVD, které bylo natočeno pro obecní kroniku a nové občánky naší obce. 

1. března 2014

Vítání občánků 2014

Vítání občánků 2014

Vítání občánků 2014

Vítání občánků 2014

Vítání občánků 2014

Vítání občánků 2014

 Foto: Vladimír Junek