Vítání občánků 2011

Foto je DVD, které bylo natočeno pro obecní kroniku a nové občánky naší obce. 

25. června 2011

Vítání občánků 2011

Vítání občánků 2011

Vítání občánků 2011