Chotěvice Chotěvice
Drobečková navigace

Úvod > ZŠ a MŠ Chotěvice

 

Základní škola a Mateřská škola Chotěvice

ZŠ nová fasáda

Mateřská škola

 

 

 

 

  

  

FOTOGALERIE ZŠ + MŠ ZDE! a ZDE!

Další foto naleznete ve fotogalerii obce ZDE!

 

Základní škola a Mateřská škola, Chotěvice, okres Trutnov

Ředitel ZŠ + MŠ  - František Šubert

543 76 Chotěvice 74, okres Trutnov, tel. 733 644 050 /ZŠ /,

tel. 733 644 051 /MŠ/

e-mail: zs.chotevice@quick.cz , subert.frantisek@zs.chotevice.indos.cz 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNÁMENÍ o uzavření MŠ ZDE! 

Ke stažení PDF pro tisk:

Žádost o přijetí/přestup dítěte k základnímu vzdělávání ZDE!

Žádost o odklad školní docházky ZDE!

opatření zš.jpg

 

6.4.20 zš.jpg

14.5.20 mš.jpg 

 

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

podle zákona č. 106/1999 Sb. ZDE!

EU škola.JPG

 

výsledek zápisu do 1.třídy.JPG

 

Informace o průběhu zápisu k povinné školní docházce:

 

(1) Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") je složen z formální části, a je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem.

(2) V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte, po předložení předepsaných dokladů, požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. (3) Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

Informace k odkladu školní docházky

 Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2019) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

František Šubert, ř. š.

 výsledek zápisu do 1. třídy 2018.JPG

  

 

Výroční zpráva ZŠ+MŠ 2016-2017

 

Výroční zpráva ZŠ a MŠ  2015 -16
 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Mateřská škola Chotěvice

 

 

 

 Rozhodnutí o přijetí ZDE!

Od 1.12.2015 dochází ke změně telefonních čísel následovně:

 

Základní škola:               733 644 050

 

Mateřská škola:              733 644 051

 

Školní jídelna:                733 644 052

 

Školní družina:               733 644 053

 

Ředitel školy: 776 270 817 (beze změny)

 

Stávající pevné linky v Mateřské škole (499 447 151) a v Základní škole (499 447 160) budou v provozu do 30.11.2012.

 

V Chotěvicích 9.11.2015

 

                                               Mgr. František Šubert,

                                               ředitel školy

 

Školní besídka a host Jiří Stivín

Stivín.JPG

(klikni na fotku pro více foto)

Besídka ZŠ 15. června 2017

(klikni na fotku pro více foto)

100_4454[1].JPG

Hymna Chotěvice

Žáci ZŠ Chotěvice ve svém vystoupení zazpívali na Vítání občánků dne 15.12.2012 Hymnu Chotěvic, která poprvé zazněla na oslavách 650 let (video) vzniku obce dne 30.6.2012. 

 

Rozloučení s panem Farským

Rozloučení s panem Farským

Z vystoupení dne 5. června 2010 (Ivo Farský zcela vpravo s kytarou)

Psal se rok 2006, kdy se pan Ivo Farský s obrovským elánem a nadšením chopil příležitosti a na Základní škole v Chotěvicích začal rozdávat lásku k hudbě, a to díky hudebnímu kroužku, ve kterém vedl žáky k mimořádným hudebním výkonům svou profesionalitou, pracovitostí a obětavostí.

Vystoupení hudebního kroužku v Chotěvicích, Hostinném, Čermné či v Pilníkově rozdávalo radost posluchačům, vzbuzovalo obdiv a šířilo dobré jméno naší školy.

Naděje na pokračování těchto úspěchů však skončila, a to s náhlým odchodem pana Farského, který nás navždy opustil dne 30. 7. 2011.

S velikým uznáním se klaníme jeho památce.

Ředitelství ZŠ a MŠ Chotěvice

 

Náš školní hudební kroužek měl tu možnost, jako první vystoupit při slavnostním otevření společenského sálu dne 5. června 2010 v rámci Dětského dne.

Slavnostní zahájení provozu společenského sálu

Video z této akce je ZDE! O rekonstrukci sálu bývalého kina se dozvíte ZDE!

 

ČESKO - POLSKÉ DĚTSKÉ ZIMNÍ HRY 2010

STRÁŽNÉ 19. – 20. 3. 2010

 

Naše ZŠ se zúčastnila těchto zimních dětských her a zde jsou

o-line výsledky všech disciplín.

 

VÝSLEDKY - ŠKOLY:

 

 

 

 

 

 

.

pořadí

škola

lyže

boby

slalom

CELKEM

.

1.

Míru Vrchlabí

37

27

28

92

.

3.

Sklarska Poreba 1

18

79

16

113

.

4.

Sklarska Poreba 5

105

13

35

153

.

7.

Lánov

58

86

18

162

.

5.

Rudník

55

66

91

212

.

6.

Hostinné

93

45

146

284

.

2.

Školní Vrchlabí

16

78

210

304

.

8.

Kunčice

104

80

191

375

.

9.

Lesní Vrchlabí

123

97

159

379

.

11.

Dolní Kalná

67

281

105

453

.

10.

Horská Vrchlabí

145

167

184

496

.

13.

Dolní Branná

67

340

89

496

.

12.

Chotěvice

196

184

210

590

.

14.

Kowary 3

407

76

265

748

.

15.

Kowary 1

600

77

205

882

.

17.

Černý Důl

331

466

168

965

.

16.

Dolní Lánov

377

326

270

973

.

 

 

 

 

 

 

 

Atmosféru těchto závodů zachytil svým objektivem Ing. Vladimír Kunc. FOTO

 

Špičkové vybavení a mimořádné aktivity ZŠ a MŠ Chotěvice

Jednou z podmínek modernizace výuky je beze sporu technické vybavení školy. V rámci celostátní akce Internet do škol (2002) byla naše škola vybavena počítačovou třídou se čtyřmi počítači, ale od té doby další počítače s internetovým připojením přibyly do každé třídy. To vše přispělo k rozšíření možností individuální práce se žáky, ale stále to ještě nebyl markantní kvalitativní zásah do celkového procesu výuky a práce s celou třídou. Rozhodli jsme se proto rozšířit možnosti využití výukových programů a dalších audiovizuálních materiálů zakoupením a instalací patřičné audiovizuální techniky do každé třídy. Jako jediná škola v okolí máme tak v každé třídě dataprojektor, který umožňuje velkoplošné promítání veškeré počítačové grafiky (výukových programů, kancelářských aplikací), jakož i promítání veškerých dalších obrazových výstupů z mikrověží (DVD, VHS, CD), a to vše s kvalitním prostorovým ozvučením. Věříme, že používání výše uvedeného vybavení přispěje nejen ke značnému zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu ve škole, ale také k zatraktivnění výuky pro žáky a zpříjemnění práce pro vyučující.V rámci svého vzdělávacího programu si každá škola může stanovit priority, kterými se snaží obohatit a rozšířit Rámcový vzdělávací program.Naše škola věnuje zvýšenou pozornost vyučování cizího jazyka, a proto organizujeme vyučování angličtiny již odpředškolního věku, s návazností v 1. třídě a dále formou povinného předmětu od 2. třídy.Jako další prioritou pak je rozvíjení individuálních schopností dětí. Na škole proto funguje velmi kvalitní hudební kroužek, který příležitostně veřejně vystupuje i v okolních obcích, a k rozvíjení praktických dovedností pak přispívá kroužek pro šikovné ruce, jenž kromě jiného využívá také keramickou vypalovací pec, kterou škola vlastní.Letní prázdniny již tradičně zahajujeme školním táborem, který bývá, díky sponzorům, finančně velmi výhodný a pro děti obsahově velmi zajímavý.Stranou nezůstává ani další důležitá služba, kterou škola poskytuje, a tou je školní stravování. I to podléhá modernizaci. Je nutné dodržovat stále přísnější hygienické normy, zásady zdravé výživya přitom se cenou potravin vejít do určité finanční normy. Tomu všemu by měl napomáhat nově zakoupený konvektomat Retigo Blue Vision, což je všestranné gastronomické zařízení, který by měl zároveň usnadnit práci kuchařek školní jídelny.

František Šubert ředitel školy

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Organizační řád ZŠ a MŠ Chotěvice

Řád školy

Řád školní jídelny ZŠ 2012

Řád školní jídelny MŠ 2012

Řád Školní družiny

Směrnice úplata v MŠ Chotěvice

 Více foto z akcí školy

Zápis 2008

 

1. 4. Hugo

Zítra: Erika

Více aktualit ZDE! 

Obecní restaurace Chotěvice

Logo OH.jpg

650 let obce Chotěvice video

bilboard.JPG

Hledáte práci


Krkonoše

http://www.krkonose.eu/cs

Vyhledávání GOOGLE

http://www.google.cz/

Czech Point

Konec běhání po úřadech....

http://www.czechpoint.cz/web/index.php

Volby do zastupitelsteva obce Chotěvice 2018

http://www.chotevice.cz/index.php?nid=5569&lid=cs&oid=2078723

Turistický portál

http://www.kralovehradeckyregion.cz/

Tipy na výlet

http://www.chotevice.cz/index.php?nid=5569&lid=cs&oid=2547788

Čistá obec, čisté město, čistý kraj

http://www.cistykraj.cz/

Jízdní řády

http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/

Mobilní veterinární služba

http://www.veterina-pilnikov.cz/

Ztratil se vám váš domácí mazlíček?

http://www.psidetektiv.cz/

http://www.ziveobce.cz/chotevice_c579319

Webmaster přihlášení

antee logo.png

Návštěvnost stránek

337996