Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice ARCHÍV

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 16/2021
Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 15/2021
Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 14/2021
Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 13/2021
Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 12/2020
Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 11/2020 

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 10/2020

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 09/2020

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 08/2020

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 07/2019

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 06/2019
Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 05/2019
Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 04/2019
Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 03/2019
Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 02/2018
Usnesení ustavujícího zastupitelstva obce Chotěvice č. 01/2018
Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 24/2018
Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 23/2018
Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 22/2018
Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 21/2018
Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 20/2017
Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 19/2017
Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 18/2017
Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 17/2017
Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 16/2017
Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 15/2017
Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 14/2016

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 13/2016

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 12/2016

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 11/2016

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 10/2016

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 09/2016

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 08/2015

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 07/2015

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 06/2015

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 05/2015

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 04/2015

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 03/2015

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 02/2014

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 01/2014

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 20/2014

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č.18/2014

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č.17/2014

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 16/2013

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 15/2013

Mimořádné zastupitelstvo obce Chotěvice č.14/2013

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 13/2013

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 12/2013

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 11/2012

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 10/2012

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 09/2012

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 08/2012

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 07/2012

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 06/2011

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 05/2011

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 04/2011

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 03/2011

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 02/2010

Usnesení ustavujícího zastupitelstva obce Chotěvice č. 01/2010

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 19/2010

Mimořádné zasedání zastupitelstva obce Chotěvice č. 18/2010

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 17/2010

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 16/2010

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 15/2009

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 14/2009

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 13/2009

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 12/2009

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 11/2008

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 10/2008

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 09/2008

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 08/2008

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 07/2008

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 06/2007

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 05/2007

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 04/2007

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 03/2007

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 02/2006

Usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Chotěvice č. 1/2006

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 19/2006

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 18/2006

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 17/2006

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 15/2005

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 14/2005

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 13/2005

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 12/2005

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 11/2004

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 10/2004

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 09/2004

Usnesení zastupitelstva obce Chotěvice č. 08/2004